• Category: NEWS UPDATE
    บริษัท INNOVEK ASIA Co., Ltd โดยคุณ คฑาพล กุลภพศิริ ได้สนับสนุนวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างแท๊งค์วงปูนกักเก็บน้ำ ๔ แท๊งค์ ทั้งหมด ให้กับพี่น้องชาวบ้านดงหลวงช่วยกันสร้าง เพื่อกักเก็บน้ำในตอนกลางคืนไว้ให้ได้มีน้ำสำรองใช้กันทุกวัน ยังความสะดวกสบายในการใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้ ณ วันที่ 27 กันยายน 2563 ณ หมู่บ้านดงหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    14 Oct 2020

    Viewed 328 times

Engine by shopup.com